ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Zarządzenia Dyrektora

Proszę o systematyczne zapoznawanie się z treścią obowiązujących w szkole procedur,
regulaminów i zarządzeń.

Zarzadzenie 14/2014
opis dokumentutypdata

w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji nauczania przez szkoły kształcące w systemie zaocznym

pdf26-03-2015[ Pobierz ]
611 kB
Zarządzenie 7/2014
opis dokumentutypdata

w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w ZSP w Szydłowie

pdf26-09-2014[ Pobierz ]
85 kB
Zarządzenie nr 6/2014
opis dokumentutypdata

wprowadzenie do stosowania przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie

docx08-08-2014[ Pobierz ]
25 kB
Zarządzenie nr 3/2014
opis dokumentutypdata

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru do klas pierwszych na rok szk. 2014/015

pdf12-03-2014[ Pobierz ]
355 kB
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )