ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

PROJEKT„ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ”

Certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie

dn. 14. 06. 2016 r. otrzymał Certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej za lata 2013 - 2015.

Certyfikat Zaangażowania

 Lista szkół ponadgimnazjalnych, które uzyskały Certyfikat Zaangażowania

„Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”

w roku szkolnym 2013/2014

 

Serdeczne dziękujemy Liderom, dyrektorom i nauczycielom za zaangażowanie, oryginalne pomysły oraz szerzenie idei zdrowego stylu życia wśród uczniów i ich rodziców. Zachęcamy do równie owocnej działalności w roku szkolnym 2014/2015 w celu otrzymania certyfikatu „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”.

Liderzy zadania 2 projektu KIK34

Prof. Jadwiga Charzewska dr Renata Czarniecka

dr Katarzyna Wolnicka dr Dorota Trzcińska

Instytut Żywności i Żywienia Akademia Wychowania Fizycznego

 

Szkoły z województwa łódzkiego:

 

I Liceum Ogólnokształcące, 99-300 Kutno, ul. Dąbrowskiego 

II Liceum Ogólnokształcące, 97-500 Radomsko, ul. Bugaj 3

Zespół Szkół Przemysłu Mody, 93-161 Łódź, ul. Adama Naruszewicza 35

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie, 97-306 Grabica, Szydłów

Zespół Szkół nr 3, 38-300 Wieluń

II Liceum Ogólnokształcące, 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 42

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 57/61

Ogólne informacje o projekcie

„Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy i młodzieży.”

– propozycja edukacji zdrowotnej dla szkół i przedszkoli

 

Projekt KIK/34 będzie realizowany w Polsce w latach 2011-2017, na terenie całego kraju.

Jego podstawowym celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie otyłości i nadwadze, oraz innym chorobom przewlekłym, poprzez edukację  społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

Głównym realizatorem projektu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, partnerami zaś: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki. Ten ogromny projekt,  współfinansowany przez Rząd Szwajcarii jest jednym z pierwszych projektów  tego typu realizowanych w Polsce.

Składa się z 4 zadań:

  1. Żywieniowa promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki nadwagi i otyłości wśród kobiet w ciąży i matek karmiących oraz zbadanie jej wpływu na wybrane parametry stanu odżywienia.
  2. 2.    Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy i młodzieży.
  3. Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
  4. Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych oraz znakowania żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych.

Zadanie 2 realizowane będzie w przedszkolach, szkołach wszystkich etapów edukacyjnych na terenie całej Polski.

Spośród wielu projektów o tematyce prozdrowotnej wyróżnia się tym, że jako jedyny zakłada wnikliwą ewaluację. Realizacja projektu będzie miała wpływ na ocenę zewnętrzną szkoły/przedszkola. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Pani Minister Edukacji  Narodowej Krystyny Szumilas.

Szkoły/przedszkola, które przystąpią do projektu otrzymają pomoc w postaci szkoleń, materiałów dydaktycznych: dla nauczycieli wychowania fizycznego do prowadzenia edukacji zdrowotnej oraz dla wychowawców klas. Trwają zabiegi o dodatkowy sprzęt sportowy dla szkół/przedszkoli przystępujących do projektu.

Projekt każdym województwie obejmie około 100 placówek: 25 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 25 gimnazjów, 25 szkół ponadgimnazjalnych (łącznie 23 700 uczniów).

Projekt kończy się uzyskaniem certyfikatu: SZKOŁA PRZYJAZNA  ŻYWIENIU

I  AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.

 

"Zachowaj równowagę" w naszej szkole

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęliśmy udział w projekcie „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” to zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Projekt ten jest realizowany przez Instytut Żywności i Żywienia.

Wszelkie działania związane z realizacją projektu będą trwały przez dwa lata szkolne i zakończą się uzyskaniem  Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczną.

 

http://www.zachowajrownowage.pl/artykul/certyfikat-dla-szkol-ponadgimnazjalnych

 

 

Można znaleźć tam wiele cennych podpowiedzi dotyczących zasad żywienia dzieci i aktywności fizycznej.

   W promowanie programu „ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ” zaangażował się Pascal Brodnicki.

 

Wejdź  na stronę:

http://www.zachowajrownowage.pl/artykul/zachowaj-rownowage-z-pascalem

 

i obejrzyj film z Pascalem.

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )