ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie

zachęca do skorzystanie z oferty edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2019/2020:

 

DZIENNE SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY,
kończącej 3-letnie gimnazjum i 8-letnią szkołę podstawową

 

1)  TECHNIKUM

 

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik rolnik
 • Technik ogrodnik
 • Technik mechanik
 • Technik logistyk
 • Technik ekonomista
 • Technik przemysłu mody
 • Technik ochrony środowiska

 

2)  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – NOWOŚĆ !!!

 

 • Profil pożarniczy
 • Profil penitencjarny

 

3)  SZKOŁA BRANŻOWA  STOPNIA – nabór do klasy wielozawodowej

 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Rolnik
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik motocyklowy
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )