ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

im. Władysława Stanisława Reymonta

w SZYDŁOWIE

SZYDŁÓW 57, 97-306 GRABICA

TEL/FAX. 44 617 14 01, 512 470 119

E-MAIL: zspszydlow@powiat-piotrkowski.pl

www.zspszydlow.pl

Smart Employability Program

 

 

 

 

 

Projekt partnerski przewidziany na lata 2012-2014.

 

Partnerzy:

EDENIC GAMES S. L.  

(Hiszpania),

Ryde Academy (Wielka Brytania),

FAA Bildungsgesellschaft mbH, Nord  (Niemcy)

 

 

Celem  projektu jest szkolenie trenerów i nauczycieli w nowych technologiach, aby oni z kolei mogli szkolić uczniów w tych technikach, co może  poprawić  zdolność zatrudniania na globalnym rynku pracy

 strona internetowa projektu:

 

spotkanie w Polsce/the meeting in Poland

Od 19 do 22 maja 2014 roku odbywało się spotkanie w projekcie. Wzięło w nim udział 10 osób z Hiszpanii, 1 z Turcji, 3 z Niemiec i 2 z Wielkiej Brytanii.

 

 

spotkanie w Barcelonie/meeting in Barcelona

Spotkanie w Barcelonie odbyło się w marcu 2014 roku, wzięło w nim udział 6 uczniów i 4 nauczycieli.  

 

http://www.epiotrkow.pl/artykul/Kazda-podroz-jest-nauka,17917

spotkanie w Berlinie/ the meeting in Berlin

W spotkaniu w Berlinie 13-16 XI uczestniczyło 3 nauczycieli 8 uczniów.

 

https://vimeo.com/80783357

 

spotkanie w Wielkiej Brytanii/meeting in UK

W kolejnym spotkaniu w ramach projektu wzięło udział 4 nauczycieli ZSP w Szydłowie. Gospodarzem spotkania była Ryde Academy w Wielkiej Brytanii.

Spotkanie odbyło się w terminie 22-25 maja 2013.

http://www.powiat-piotrkowski.pl/index.php?trg=news&id=1266

 

spotkanie w Hiszpanii/meeting in Spain

Czworo nauczycieli  naszej  szkoły wzięło udział w spotkaniu w Barcelonie. 23-27 stycznia.

Zajęcia warsztatowe poświęcone były nowym technologiom w kształceniu. Oprócz delegacji z Polski obecni byli także partnerzy z Wielkiej Brytanii (4 osoby), Niemiec (2 osoby), Turcji (1 osoba) oraz hiszpańscy gospodarze.

 

http://www.powiat-piotrkowski.pl/index.php?trg=news&id=1141

spotkanie w Polsce/meeting in Poland

Spotkanie w Polsce odbyło się w dniach 26-30 X 2012 roku. Wzięło w nim udział 8 gości z instytucji partnerskich oraz nauczyciele ZSP w Szydłowie.

http://www.powiat-piotrkowski.pl/index.php?trg=news&id=984

 

Materiały z projektu

Tutaj zamieszczono niektóre materiały dotyczące projektu.

opis dokumentutypdata

Newsletter- to krótka publikacja z podstawowymi wiadomościami. W tym umieszczono informację o spotkaniu w Wielkiej Brytanii.

PDF22-06-2013[ Pobierz ]
3 202 kB

Ankieta przeprowadzona wśród uczestników projektu (nauczycieli, trenerów, kadry). The questionnaire about using IT in teaching.

doc07-08-2013[ Pobierz ]
83 kB

To jest broszura przygotowana przez niemieckiego partnera po spotkaniu w Berlinie.

This is newsletter prepared by German partner after the meeting.

pdf17-12-2013[ Pobierz ]
6 149 kB

Broszura prezentująca niektóre działania i ich rezultaty (wersja w języku angielskim).

pdf25-08-2014[ Pobierz ]
748 kB

Informacja o niektórych produktach projektu oraz i upowszechnianiu (wersja  w języku angielskim)

pdf25-08-2014[ Pobierz ]
93 kB
Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )